• خلق دانش فنی کاتالیست ها

    نانوپارس اسپادانا

  • اکسی پارس

    نسل جدید کاتالیست اکسی کلرناسیون

  • توانمندسازی صنعت کشور

    با ارائه راه حل های فنی-عملکردی

    صنعت نفت / پتروشیمی /غذا و دارو

نانو پارس اسپادانا

رسالت  ما  نقش آفرینی کارآمد در زنجیره ارزشمند صنعت نفت و پتروشیمی با ارائه راهکار های نوآورانه  و متکی بر دانش فنی خودساخته می باشد .
خط مشی ما تولید کاتالیست های استراتژیک با هدف رفع گلوگاه های صنایع دارو , دفاع , خودرو و غذایی می باشد .
چشم انداز ما دستیابی به راهکارهای موثر در کاهش آلاینده های زیست محیطی  همگام با جنبش جهانی گرمایش زمین است .

با ما تماس بگیرید دریافت بروشور شرکت
SEO