تیم پژوهشی نانوپارس اسپادانا  متشکل از متخصصین خود در رشته های شیمی , متالوژی و فیزیک روش نوینی برای تولید نانوذرات ابداع نموده است  که با نام روش SHOJ شناخته می شود . مزایای قابل توجه این روش نسبت به سایر روش های موجود ,  گستردگی تعداد عناصر قابل تبدیل به نانوذرات, توانایی کنترل طیف وسیعی از پارامترهای واکنش و هموژن بودن ذرات تولید شده می باشد . تا کنون اکثر فلزات و شبه فلزات  جدول مندلیف به صورت فلزی , اکسیدی و کمپلکس با این روش تولید شده اند . 

ثبت اختراعات ما برای ابداع روش shoj

ثبت اختراعات ما

اختراع روش shoj

پیش نمایش

ثبت اختراعات ما

اختراع روش shoj

پیش نمایش

ثبت اختراعات ما

اختراع روش shoj

پیش نمایش

ثبت اختراعات ما

اختراع روش shoj

پیش نمایش

جوایز ما در جشنواره های علمی برای ابداع روش shoj

جوایز ما

اختراع روش shoj

پیش نمایش

جوایز ما

اختراع روش shoj

پیش نمایش

جوایز ما

اختراع روش shoj

پیش نمایش

جوایز ما

اختراع روش shoj

پیش نمایش